Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


11.02.2005   Līvāni

Politisko organizāciju apvienības "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" programma Līvānu novada domes vēlēšanām 2005. gadā

 

“Par sociālo taisnīgumu un cilvēka cienīgu dzīvi”

 

Šajā programmā tiek izklāstītas mūsu saistības visu Līvānu novada iedzīvotāju priekšā. Ar Jūsu un Dieva palīdzību mēs esam gatavi un spējīgi izpildīt to, ko apņēmāmies, izmantojot visas pagasta vadības sviras.

 

Par tīru, labiekārtotu un drošu novadu!

 

Izveidosim Līvānu novadā  mums un mūsu bērniem labvēlīgu vidi.

 

1. Plānveida pilsētas un ciematu ielu un pagalmu remonts. Meklēsim iespējas atjaunot karstā ūdens piegādi Līvānu pilsētai.

2. Dzīvojamā fonda rekonstrukcija un remonts par ES un pašvaldības līdzekļiem.

3.Nodrošināsim kārtību pilsētā un lauku rajonos veicinot ciešu valsts un pašvaldības policijas sadarbību. 

4.Vienreizēji pabalsti bērna dzimšanas gadījumā, atbalsts jaunajām ģimenēm dzīvokļa iegādē un darba meklējumos.

 

Valsts būs stipra un tās iedzīvotāji dzīvos labklājībā tikai tad, ja būs stipra ekonomika!

 

Radīsim Līvānu novadā visus apstākļus ekonomikas un lauksaimniecības augšupejai.

 

1.Darbspējīgu iedzīvotāju migrācijas pārtraukšana,  izveidojot jaunas labi apmaksātas darba vietas. 

2. Darba uzlabošana ar potenciālajiem investoriem, lai piesaistītu investīcijas gan no ES, gan no privātajiem investīciju fondiem:

  -juridiskā un informatīvā palīdzība, izstrādājot un virzot investīciju projektus; 

 -informatīvās bāzes izveidošana par ražošanas ēku un celtņu esamību, kā arī par potenciālo darbinieku skaitlisko sastāvu un profesionālo līmeni; 

 -pašvaldības līdzdalība jaunu uzņēmumu radīšanā, dodot garantijas, piedāvājot platības un ierīkojot komunikācijas.

3. Invalīdiem un maznodrošinātajiem paredzēto darbavietu radīšana pašvaldību uzņēmumos.

 

Par sociālo taisnīgumu!

 

Mēs nodrošināsim sociālās palīdzības pieejamību visiem pagasta iedzīvotājiem, kam tā ir nepieciešama.

 

1. Nodrošināsim, ka pašvaldības informācijas dienesti latviešu un krievu valodās sniegs izsmeļošu informāciju visām ieinteresētajām personām par pastāvošajiem sociālās palīdzības veidiem, par šīs palīdzības apmēru, palīdzības iegūšanas kārtību, termiņiem u.c.

 

2. Līdzdarbojoties sabiedriskajām organizācijām pieņemsim kompleksu palīdzības programmu invalīdiem, kas ietvers sevī ēku kāpņutelpu speciālu aprīkošanu, atvieglojumus, nodrošinot ar medikamentiem un invalīdu ratiem, sporta telpu īri un sporta inventāra iegādi invalīdiem  sportistiem.

3.Pašvaldības atbalsts tām organizācijām, kas nodarbojas ar invalīdu, bērnu no sociāli nelabvēlīgajām ģimenēm problēmām un no narkotiskās vai alkohola atkarības atbrīvojušos sociālo rehabilitāciju.

4. Pašvaldības atbalsts Valsts policijai un sabiedriskajām organizācijām, kas cīnās pret narkotiku izplatīšanos.

5.Nodrošināsim transporta kompensācijas pensionāriem un invalīdiem.

6.Veicināsim autobusu maršrutu skaita palielināšanos pagastā.

7.Juridiskās palīdzības nodrošināšana maznodrošinātajiem iedzīvotājiem uz pašvaldības rēķina.

8.Nodrošināt Domē iedzīvotāju iesniegto dokumentu tulkošanu no viņu dzimtās valodas uz valsts valodu.

 

Izārstēsim veselības sistēmu!

 

Iedzīvotāju veselība - visas valsts manta.

 

1.Visiem līdzekļiem cīnīsimies par Līvānu slimnīcas atjaunošanu, izmantojot ES fondus un privātos fondus.

2. Palīdzība privātpraksei lai uzlabotu medicīniskos pakalpojumus iedzīvotājiem.

3.Kompensāciju un atvieglojumu skaita palielināšana bērniem, maznodrošinātajiem un invalīdiem uz medikamentiem un medicīniskajiem pakalpojumiem.

 

Izglītība, kultūra un sports - valsts attīstības priekšnosacījums !

 

1. Krievu skolas saglabāšana.

2. Visu skolu nodrošināšana ar kvalitatīviem mācību līdzekļiem.

3. Piemaksu palielināšana pedagogiem.

4. Programmas izstrāde un ieviešana krievu skolās, kas paredzētu kvalitatīvu latviešu valodas kā atsevišķa priekšmeta pasniegšanu, minimāli izmantojot to kā apmācības valodu.

5. Izveidot par pašvaldības līdzekļiem daļēji apmaksātus kursus valsts un citu valodu apmācībai.

6. Pašvaldības bērnudārzu atjaunošana līdz pilnīgai rindas likvidācijai.

7. Finansējums valodu apmācībai jau bērnudārzā.

8. Domes finansu dalība pagasta iedzīvotājiem paredzētajos kultūras pasākumos.

9. Bērnu sporta spēļu laukumu izveidošana pilsētā.

10. Domes dalība jau esošo sporta sekciju un interešu pulciņu attīstībā, kā arī jaunu izveidē.

11. Sporta pasākumu finansēšana.

12. Iespējamo variantu meklējumi, lai nodrošinātu peldbaseina celtniecības finansēšanu.

 

Mūsu kandidāti:

 

1. Leonīds Jefremenko

 

2. Ašots Mamikonjans

 

3. Ina Lazdāne

 

4. Violeta Kuzmina

 

5. Valērijs Jefremovs

 

Komentāri


Осталось символов:  4124124