Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


08.02.2005   Ogre

 

Politisko organizāciju apvienības "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" programma Ogres pilsētas domes vēlēšanām 2005. gadā

 

PCTVL Ogres nodaļa aicina vēlētājus atbalstīt mūsu priekšvēlēšanu programmu, kas paredz pilsētas nopietnāko problēmu risināšanu.

 

 

Iedzīvotāju nodarbinātības problēmu risināšana

 

- nodokļu atvieglojumu piešķiršana uzņēmējiem, kuri rada papildus darba vietas, tajā skaitā arī invalīdiem;

-pašvaldības dalība jaunu uzņēmumu izveidošanā, garantējot kredītus, piešķirot zemi un izveidojot nepieciešamās komunikācijas;

- darbavietu radīšana pašvaldības uzņēmumos invalīdiem un maznodrošinātajiem;

-transporta kompensācijas maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un iedzīvotājiem ar zemu ienākumu līmeni.

 

Dzīvokļu komunālās saimniecības problēmu risināšana:

 

-kvalitatīva dzīvojamā fonda apkalpošana un saglabāšana;

- mājokļu celtniecība, piedaloties pašvaldībai un privātuzņēmējiem;

- palīdzība iedzīvotājiem ar vidējiem ienākumiem un jaunajām ģimenēm atvieglotu kredītu saņemšanai dzīvokļu iegādei;

- sociālo dzīvokļu statusa piešķiršana maznodrošinātajiem;

-maznodrošināto nodrošināšana ar sociālajiem dzīvokļiem un sociālo māju celtniecība.

 

Izglītības, kultūras un sporta attīstība:

 

- pašvaldības finansētās pirmskolas izglītības atjaunošana krievu valodā, līdz pilnīgai rindas izzušanai;

- krievu skolu saglabāšana, līdzekļu sadale pēc paritātes principa visām pašvaldības teritorijā esošajā mācību iestrādēm (neatkarīgi no apmācības valodas);

- pilnīga skolu nodrošināšana ar mācību grāmatām, daiļliteratūru un tehniskajiem līdzekļiem veiksmīgai mācību programmu apguvei;

- par pašvaldības līdzekļiem izveidot pastāvīgus kursus valsts valodas apguvei un naturalizācijas eksāmena nokārtošanai nepilsoņiem;

-pilsētas integrācijas programmas izstrāde;

- vienlīdzīgs un pastāvīgs kultūras programmu finansējums skolās un nacionālajās biedrībās;

- domes finansu līdzdalība teātra un kultūras pasākumu piesaistē pilsētai;

- finansiālais atbalsts pulciņiem, interešu klubu programmām un sabiedrisko organizāciju sporta sekcijām, kas piesaistītu jaunatni un veicinātu narkomānijas, alkoholisma, pusaudžu noziedzības profilaksi;

- sporta programmu finansējums uz paritātes principa;

- pieaugušo un bērnu atpūtai paredzēto vietu radīšana un atjaunošana.

 

Sociālo, veselības aizsardzības un drošības problēmu risināšana:

 

-par pašvaldības līdzekļiem nodrošināt juridisko un finansiālu palīdzību maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un iedzīvotājiem ar zemu ienākumu līmeni;

-jebkura lēmuma pieņemšana, tikai saskaņojot šo lēmumu ar tiem iedzīvotājiem, kurus tas skars;

- vienreizējās finansiālās palīdzības ieviešana bērna piedzimšanas gadījumā;

-iedzīvotāju dispanserizācijas programmas pieņemšana un realizācija;

-pabalstu un atvieglojumu skaita palielināšana medikamentu un medicīnisko pakalpojumu kompensācijai bērniem, invalīdiem un maznodrošinātajiem;

- palielināt policijas operatīvā darba finansēšanu sabiedriskās drošības paaugstināšanai;

 

Mūsu kandidāti:

 

1. Tatjana Ivakina

 

2. Vladimirs Paškovičs  

 

3. Ļubova Semjonova

 

4. Zinaida Rihtere

 

5. Svetlana Popova

 

6. Natālija Grušina 

 

Komentāri


Осталось символов:  4124124