Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


07.02.2005   Olaine

 

Politisko organizāciju apvienības PCTVL priekšvēlēšanu programma 2005. gada vēlēšanām Olaines pilsētas domē.

 

 

Mēs esam par katra Olaines pilsētas iedzīvotāja tiesībām dzīvot ekoloģiski labvēlīgā vidē, būt par labiekārtota mājokļa īpašnieku, atrasties likuma un tiesībsargājošo struktūru aizsardzībā, tikt informētam par pilsētas Domes un komunālo uzņēmumu darbību, piedalīties pilsētas varas institūciju lēmumu apspriedē un pieņemšanā.

Mēs esam par sabiedrības solidaritāti, par vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Olaines iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu tautības, dzimtās valodas vai sociālās izcelsmes.

 

Sociālajā sfērā:

 

- organizēt ikgadējās bezmaksas profilaktiskās apskates maznodrošinātajiem iedzīvotājiem;

- sakārtot un padarīt maksimāli caurskatāmu brīvā dzīvojamā fonda sadales sistēmu;

-nepārdomātas bērnudārzu ēku privatizācijas un pārprofilēšanas rezultātā pilsētā ir izveidojies liels vietu deficīts pirmskolas iestādēs. Mēs atjaunosim bērnudārzu bijušajā pilsētas slimnīcas ēkā, kas sākotnēji tika projektēta kā bērnudārzs;

- izveidosim speciālas nobrauktuves pie mājām, kurās dzīvo invalīdi;

-nodrošināsim iedzīvotāju dokumentu pieņemšanu krievu valodā un to tulkošanu valsts valodā par Domes līdzekļiem;

-organizēsim bezmaksas juridiskās konsultācijas maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.

 

Ekonomiskajā sfērā:

 

- izveidosim pilsētas autobusu parku. Mēs spēsim pazemināt braukšanas cenas un atlikušo pelņu izmantosim pilsētas labiekārtošanas un sociālo vajadzību apmierināšanai;

- sadalot municipālos pasūtījumus pirmām kārtām vērā tiks ņemtas pilsētas uzņēmēju iespējas;

- izveidosim pilsētas biznesa centru, kas kļūs par reālu palīgu jaunu uzņēmumu radīšanā, investīciju piesaistē, pilsētas un pašvaldības uzņēmumu projektu noformēšanā ES līdzfinansējuma saņemšanai.

 

Pilsētas infrastruktūrā:

 

- nodrošināt pastāvīgu un plānveidīgu pilsētas ielu un pagalmu remontu; 

- ierīkot “guļošos policistus” uz ielām, kas atrodas blakus mācību iestādēm;

- automašīnu plūsmas samazināšanai Zemgales ielā, kā arī gājēju drošībai, uzskatām par nepieciešamu celt otru ceļu izbraukšanai no pilsētas;

-labiekārtot pilsētas “Mežaparku”:

1.ierīkot gājēju celiņus;

2. ierīkot apgaismojumu;

3. izvietot visā teritorijā solus un atkritumu urnas.

            - rekonstruēt pilsētas ūdensapgādes sistēmu;

            - siltuma zudumu samazināšanai ir nepieciešams:

                        1. nosiltināt bloku namu ārsienas;

                        2.nosiltināt kāpņutelpas;

                        3.rekonstruēt pilsētas siltumtīklus.

 

Sabiedriskā drošība un kārtība.

 

Mēs uzskatām, ka par galveno pašvaldības policijas darbā jākļūst noziegumu profilaksei nevis to konstatācijai.

 

Tam ir nepieciešams:

- pastāvīgs profilakses darbs ar jaunatni;

- aktīva iedzīvotāju iesaistīšana sadarbībā ar pašvaldības policiju;

- videonovērošanas kameru uzstādīšana;

- nelegālā alkohola tirdzniecības vietu  likvidēšana.

 

Izglītība, kultūra, iedzīvotāju informēšana, sports.

 

- mēs kļūsim par garantu izglītības iegūšanai dzimtajā valodā un kultūras identitātes saglabāšanai;

- likuma ietvaros maksimāli samazināsim izglītības reformas ieviešanas negatīvās sekas. Sniegsim vispusīgu palīdzību skolnieku un skolotāju kolektīviem šo seku pārvarēšanai;

-par pašvaldības līdzekļiem organizēsim latviešu valodas kursus un kursus veiksmīgai naturalizācijas eksāmena kārtošanai;

- izstrādāsim pilsētas integrācijas programmu;

-regulāri organizēsim tikšanās un informēsim latviešu un krievu valodās sabiedrību par pašvaldības lēmumiem;

-izveidosim pilsētas interneta mājas lapu latviešu, krievu un angļu valodās;

- finansēsim jaunatnes kultūras un sporta programmas, kas palīdzēs samazināt jauniešu narkomānijas un  pusaudžu noziedzības līmeni;

- uzbūvēsim daudzfunkcionālu sporta kompleksu pilsētā.

 

Ekoloģija.

 

- organizēsim diennakts gaisa kvalitātes novērošanu pilsētā;

- nodrošināsim regulāru informācijas saņemšanu par vides stāvokli gan drukātā, gan elektroniskā veidā. Informācijai jātiek atjaunotai ne retāk kā vienu reizi diennaktī;

-pirms būvēt kādu objektu, kas var kļūt par vides piesārņojuma avotu, jāveic sabiedriskā apspriede un iedzīvotāju aptauja. Aptaujas rezultātiem jākļūst par izšķirošajiem deputātiem, balsojot “par” vai “pret” celtniecību.

 

Mūsu kandidāti:

 

1. Ludmila Rodionova

 

2. Aleksejs Gromovs 

 

3. Karina Paškova

 

4. Aleksejs Paļičevs, Olaines pilsētas deputāts

 

5. Irina Novohatjko

 

6. Jāzeps Žeimats

 

7. Jeļena Jančenko

 

8. Marina Škirmante

 

9. Tatjana Berdņikova

 

10. Andris Vurčs

 

11. Arnolds Ganuļevičs 

Komentāri


Осталось символов:  4124124