Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


06.02.2005   Preiļi

Politisko organizāciju apvienības "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" programma Preiļu novada domes vēlēšanām 2005. gadā

 

Iedzīvotāju dzīves līmenis lielā mērā ir atkarīgs no tā cik prasmīgi un godprātīgi savus pienākumus veic ievēlētās pašvaldības.

SILTUMAPGĀDE UN KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI.

Reorganizēt SIA " Preiļu saimnieks ", kura bija izveidota bez ekonomiskā pamatojuma.

No 2002. gada 07. jūlija SIA " Preiļu saimnieks " kredītsaistības ir lielākas par 2 milj. Ls.

Katrā Preiļu pilsētas mikrorajonā izveidot māju pārvaldi. Mikrorajonu katlumājās izmantot

vietējo kurināmo.

Katru gadu samazināt tarifus siltumam, ūdenim, kanalizācijai.

Atļaut izmantot alternatīvās siltumapgādes avotus ( sistēmas ), atjaunot likvidētās katlu

mājas.

A/S " Preiļu siers mikrorajonā uzcelt jaunu katlu māju.

TAUPĪGUMS UN ATKLĀTĪBA.

Atklātība un taupīgums budžeta sadalē un izlietošanā.  

Domes un tās komisiju darbā iesaistīt arī sabiedrisko organizāciju pārstāvjus.

Neņemt nepamatotus kredītus.

Aktivizēt novada uzņēmēju sadarbību ar Domi.

Izveidot uzņēmēju apvienību Preiļu novadā.

Regulāri informēt iedzīvotājus par novada Domes darbu latviešu un krievu valodā.

Nodrošināt Domē iedzīvotāju dokumentu pieņemšanu  un atbilžu izsniegšanu krievu valodā.

Nodrošināt stingru kontroli par pieņemto lēmumu un amatpersonu pienākumu izpildi.

Pārbaudīt iepriekšējā sasaukuma Domes finansiālo darbību.

IZGLĪTĪBA, SPORTS UN KULTŪRA.

Turpināt atbalstīt novada skolas. Preiļu 2. vidusskolas krievu plūsmā nodrošināt likuma ietvaros izglītības valodas brīvu izvēli.

Nodrošināt skolās daudzbērnu un trūcīgo ģimeņu bērniem bezmaksas pusdienas.

Stimulēt labākos skolēnus - konkursu, olimpiāžu uzvarētājus, teicamniekus.

Uzcelt sporta zāli (angāru) Preiļu 2. vidusskolai.

Finansiāli atbalstīt novada labākos sportistus.

Stimulēt mākslinieciskās pašdarbības attīstību novadā.

Izveidot pastāvīgus kursus valsts valodas apguvei par pašvaldības līdzekļiemSOCIĀLĀ PALĪDZĪBA.

Sadarbībā ar Preiļu novada sociālās palīdzības centru izveidot sociālo pabalstu sistēmu. Budžetā paredzēt maksimālu līdzekļu iedalīšanu sociālās palīdzības centram.

Mūsu kandidāti:

1. Jevgēnijs Boļšakovs 

2. Aivars Patmalnieks

3. Inga Savicka

4. Vladislavs Brakovskis

5. Igors Kuzmins

6. Jānis Stičinskis

7. Stepans Trofimovs

8. Aleksandrs Dekterjovs

9. Vasilijs Ivanovs

10. Modris Krūze

Komentāri


Осталось символов:  4124124