Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


05.02.2005   Rēzekne

Politisko organizāciju apvienības "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" programma Rēzeknes pilsētas domes vēlēšanām 2005. gadā

 

 “Pilsēta gaida pārmaiņas!”

 

 

 

Politisko organizāciju apvienība PCTVL Rēzeknes nodaļa par savu deputātu kandidātu galveno uzdevumu uzskata pilsētas iedzīvotāju sociālo aizsardzību.

 

Sociālā un ekonomiskā politika. Pilsētas iedzīvotāju labklājība.

 

Sociālajā sfērā:

 

- pārskatīt pilsētas budžeta formēšanas principus ar mērķi pārorientēt to uz iedzīvotāju sociālo vajadzību apmierināšanu (pabalsti, atvieglojumi);

- izstrādāt paplašinātu komunālo maksājumu atvieglojumu sistēmu maznodrošinātajiem iedzīvotāju slāņiem. Izveidot sociālās mājas ar pazeminātu īres maksu.

- sakārtot un padarīt maksimāli caurredzamu brīvā dzīvojamā fonda sadales sistēmu;

- maksa par īri un komunālajiem pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt 30% no ģimenes ienākumiem;

- lai municipālo komunālo uzņēmumu darbība kļūtu atklāta, nepieciešams izveidot pilsētas Sabiedrisko novērošanas padomi, kurai būtu tiesības kontrolēt šo uzņēmumu darbu un atskaites;

- materiālā un finansiālā palīdzība jaunajām mātēm, jāsamazina bērnu uzturēšanas izmaksas pirmskolas iestādēs. Nekādā gadījumā, dzemdības pilsētas slimnīcā nedrīkst būt par maksu.

 

Ekonomiskajā sfērā:

 

-paredzēt iespēju samazināt vietējās pašvaldības nosakāmās nodokļu likmes, tikko izveidotajiem uzņēmumiem vismaz to darbības pirmo divu gadu laikā;

-Domes biznesa centram ir jākļūst par reālu palīgu uzņēmējiem projektu noformēšanā starptautiskajos fondos un par efektīvu saistošo posmu starp pilsētas uzņēmējiem un ārvalstu partneriem;

- pilnā mērā jārealizē Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas potenciālu, mēģinot panākt jaunu darbavietu radīšanu;

- municipālo pasūtījumu sadalē pirmām kārtām jāņem vērā pilsētas uzņēmēju intereses un iespējas.

 

Pilsētas infrastruktūra 

- nodrošināt pastāvīgu un  plānveidīgu pilsētas ielu un pagalmu remontu. Tam ir jākļūst par vienu no galvenajiem Domes uzdevumiem;

- ātri un galīgi atrisināt Ziemeļu rajona iedzīvotāju nodrošināšanas problēmu ar tīru un kvalitatīvu ūdeni;

-nodrošināt uzņēmuma “Rēzeknes siltumtīkli” modernizāciju ievērojot iedzīvotāju intereses.

 

 

Sabiedriskā kārtība:

 

- nodrošināt kārtību pilsētas ielās, panākot pašvaldības policijas un Valsts policijas ciešu sadarbību;

- nelegālā alkohola tirdzniecības vietas jālikvidē, jānodrošina naktsklubu un kafejnīcu kontrole.

 

Kultūra un izglītība 

Kultūras sfērā:

 

- finansiālo atbalstu kultūras biedrībām un radošajiem kolektīviem no pilsētas budžeta ir būtiski jāpalielina un šim atbalstam jābūt pieejamam. Atbalsta sadali nedrīkst saistīt ar nacionālo piederību;

-veikt nacionālo kultūras biedrību nama  “Joriks” remontu.

 

Izglītības sfērā: 

- nepieļaut, ka maskējoties zem mācību iestāžu “optimizācijas” tiktu slēgtas skolas ar krievu apmācības valodu;

- likuma ietvaros maksimāli mīkstināt izglītības reformas ieviešanas negatīvās sekas pilsētas krievu skolās. Sniegt maksimālu palīdzību un atbalstu skolēnu un skolotāju kolektīviem šo problēmu pārvarēšanā;

- izstrādāt atvieglojumu sistēmu skolēniem sabiedriskā transporta izmantošanai un mācību literatūras iegādei;

- izveidot papildu stipendiju fondu pašvaldības studentiem.

 

Mūsu kandidāti:

 

1. Valērijs Petrovs 

 

2. Valentīns Sergejevs

 

3. Natālija Romane

 

4. Raisa Bažanova

 

5. Iļja Kļimanovs 

 

6. Edgars Vasiļenko

 

7. Marija Lebedeva

 

8. Tatjana Mihailovska

 

9. Irina Oblakova

 

10. Aleksandrs Sedihs

 

11. Boriss Terjohins 

Komentāri


Осталось символов:  4124124