Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


03.02.2005   Grozījumi repatriācijas likumā

Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Cienījamās dāmas un kungi!

 

    Mans priekšlikums ļaus piešķirt vienlīdzīgas tiesības visiem Latvijas Republikas pilsoņu pēcnācējiem neatkarīgi no tā, vai viņu senči bija latvieši, atgriezties senču izcelsmes zemē.

    

     Praksē tas var palielināt repatriantu plūsmu aptuveni par 25 procentiem. Šis skaitlis atbilst nelatviešu procentam Latvijas pilsoņu vidū. Pēdējo gadu laikā repatriantu plūsma ir strauji samazinājusies un runa iet par kādiem dažiem simtiem cilvēku, kuri parasti vēlas atkal apvienoties ar Latvijā dzīvojošajiem radiem. Pastāvošais Imigrācijas likums stipri sarežģī šo procedūru pat tām personām, kurām Latvijā dzīvo vecāki – Latvijas pilsoņi. Atkalapvienošanās ar citiem radiem, piemēram, ar brāļiem un māsām, ir praktiski neiespējama.

     

     Cits mana priekšlikuma pamatojums ir nepieciešamība saskaņot likumu ar Satversmes 91. pantu: Visi cilvēki Latvija ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.  

      Kā arī saskaņot ar Pilsonības likuma 4. pantu: Latvijas pilsoņi neatkarīgi no pilsonības iegūšanas veida tiesībās un pienākumos ir vienlīdzīgi.

     

      Apspriežamais likums tika pieņemts, kad Latvija vēl nebija Eiropas Savienības dalībvalsts, un uz to neizplatījās ES direktīva par diskriminācijas pēc etniskās pazīmes nepieļaušanu.

            Šobrīd ir pienācis likumdošanas modernizācijas laiks. It īpaši, ja ņemt vērā, ka atklātas priekšrocības latviešiem pēc etniskās piederības ir noteiktas tikai nelielā likumu daudzumā. Tas ir Pilsonības likuma 2. pants, Likuma Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem 2. pants un likuma Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu 11. pants. Piedāvāju jau šodien uzsākt ar Repatriācijas likumu un paātrinātos tempos saskaņot Latvijas likumdošanu ar tās lielās federācijas normām, par kuras pilntiesīgajiem dalībniekiem mēs esam kļuvuši.

Komentāri


Осталось символов:  4124124