Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


03.02.2005   Salaspils

Politisko organizāciju apvienības "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" programma Salaspils novada domes vēlēšanām 2005. gadā

 

 Pilsētas pārvaldes sfērā:

 

- maksimālas atklātības apstākļos, piesaistot Salaspilī dzīvojošus augsti kvalificētus speciālistus un ņemot vērā ieinteresēto pilsētnieku viedokli, izstrādāsim ilglaicīgus un pašreizējos pilsētas attīstības un teritoriju apbūves plānus. Panāksim, lai katra dzīvojamā kvartāla pārbūves projekta apstiprināšanā par izšķirošo kļūtu iedzīvotāju viedoklis.

- panākt, ka tiek pārtraukta prakse, saskaņā ar kuru komercstruktūrām tiek pārdoti zemes gabali, kas atrodas pilsētnieku iemīļotajās atpūtas vietās.

- padarīsim municipālo pasūtījumu sadali atklātu un godīgu. Konkursa noteikumos paredzēsim priekšroku tiem uzņēmējiem, kuri pieņem darbā Salaspils un blakus esošo teritoriju iedzīvotājus.

- par vakantajām vietām pašvaldības struktūrās pirmām kārtām jāziņo avīzē “Salaspils Vēstis” un televīzijas raidījumā “Salaspils televīzija”. Turklāt jāstimulē arī vietējos uzņēmējus.

 

Dzīvokļu saimniecības sfērā:

 

- nodrošināt efektīvu palīdzību dzīvokļu īpašniekiem nama apkalpošanas organizācijā, remontu projektēšanā, finansēšanā un realizācijā. Nodrošināt kontroli pār dzīvojamo māju apsaimniekošanai un remontam uzkrāto līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu;

- nodrošināt operatīvu un nepārtrauktu pilsētas avārijas dienestu darbību.

 

Transporta un ceļu infrastruktūras jomā:

 

- uzbūvēt ceļa atzaru, kas ļautu transportam šķērsot dzelzceļa pārbrauktuvi pie Salaspils dzelzceļa stacijas;

- uzbūvēt gājēju celiņu vai ierīkot trotuāru gar zemes gabalu Rīgas ielā no Salaspils dzelzceļa stacijas līdz Silavai;

- panākt maģistrāļu un dzīvojamo kvartālu iekšējo ielu asfaltēšanu, apsteidzot  ceļu seguma nolietošanās tempus;

- ieviest mēnešbiļeti braukšanai pilsētas transportā;

 

Sociālajā, veselības aizsardzības un atpūtas sfērā

 

- Rīgas pašvaldības līmenī nodrošināt atbalstu ģimenēm ar bērniem, maznodrošinātajām ģimenēm, pensionāriem un invalīdiem. Īpašu uzmanību pievērst veterāniem – antihitleriskās koalīcijas dalībniekiem. 

- gadījumā, ja paaugstinās tarifi uz pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, panākt pilnu kompensāciju mazturīgajiem pilsētas iedzīvotājiem;

-radīt apstākļus šauras specialitātes kvalificētu ārstu piesaistīšanai, iecirkņa un ģimenes ārstu darba apstākļu uzlabošanai;

-iegādāties mūsdienīgu aparatūru pilsētas ambulancei;

- pilsētas robežās ierīkot pludmali Daugavas krastos.

 

 Izglītības un kultūras sfērā:

 

Salaspils 2. vidusskolā panākt:

-tādu mācību programmu izvēli 1.-9. klasēm, kas nodrošinātu kvalitatīvu latviešu valodas apguvi, minimāli izmantojot to, kā mācību valodu;

- finansēt papildu nodarbības krievu valodā 10.-12. klašu skolniekiem tajos priekšmetos, kas piespiedu kārtā tiek pasniegti latviešu valodā.

 

-Izmantot krievu valodu reizē ar latviešu valodu pašvaldības afišās, izkārtnēs un paziņojumos (kur tas ir atļauts ar likumu), stimulēt šādas aktivitātes arī no firmu un privātpersonu puses;

-visās pašvaldības iestādēs un uzņēmumos, pieņemt iesniegumus un sniegt atbildes krievu valodā (uz pašvaldības rēķina nodrošinot tulkojumu), izplatīt tikai divvalodīgus oficiālos un informatīvos materiālus.

- uz pašvaldības rēķina organizēt pastāvīgos daļēji apmaksātus kursus valsts valodas apguvei un naturalizācijas eksāmenu kārtošanai nepilsoņiem, pilnīgi apmierinot pieprasījumu pēc šiem pakalpojumiem;

- kopīgi ar Rīgas domi izlemt jautājumu par atjaunošanas un apkopes darbiem Salaspils memoriālā. Atbalstīt memoriālā rīkotos piemiņas pasākumus.

 

 

Mūsu kandidāti:

 

1. Aleksandrs Prutkovs 

 

2. Vjačeslavs Petrovs

 

3. Gunārs Kūkojs

 

4. Igors Stroganovs

 

5. Oļegs 

 

 

 

 

 

Komentāri


Осталось символов:  4124124