Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


01.02.2005   Stopiņi

Politisko organizāciju apvienības "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" programma Stopiņu pagasta domes vēlēšanām 2005. gadā

 

 

Ņemot vērā to apstākli, ka pēdējā laikā notiek aktīva privātmāju celtniecība un pagastā ienāk jauni ekonomiski aktīvi iedzīvotāji, galvenais pašvaldības  mērķis šodien ir: komfortablas, drošas vides radīšana visiem iedzīvotājiem, sociālās noslāņošanās un nevienlīdzības samazināšana. Harmoniska apkārtējā vide un sociālā saticība – pagasta ekonomiskās izaugsmes garanti.

 

Mūsu prioritātes:

 

 Labvēlīgu apstākļu radīšana mazā un vidējā biznesa uzņēmumu darbībai ar mērķi radīt jaunas darba vietas.

 Privātmāju nodošanas ekspluatācijā procedūras sakārtošana un vienkāršošana, dzīves vietas reģistrācijas pagastā stimulēšana ar mērķi palielināt pagasta budžetu.

 Ņemot vērā Stopiņu pagasta tuvumu Rīgai un problēmas ar dzīvojamo platību Rīgā, pagastā esošo brīvo zemi, kas ir derīga daudzstāvu dzīvojamo māju celtniecībai iznomāt Rīgai ar nosacījumu, ka zināms daudzums jauno dzīvokļu tiks piedāvāts Stopiņu pagasta iedzīvotājiem.

 Uzturēt kārtībā pagastam piederošos mājokļus, atbalstīt mājokļu īpašniekus. Regulāri sniegt profesionālu palīdzību juridiskajos jautājumos, projektēšanā, finansēšanā, remontu veikšanā, kā arī daudzdzīvokļu namu apkalpošanā.

Regulāra tikšanos organizēšana un sabiedrības informēšana krievu un latviešu valodās par gatavojamajiem Domes lēmumiem. Jebkuru lēmumu pieņemšana tikai pēc tam, kad tas ir saskaņots ar iedzīvotājiem, kurus šie lēmumi skars. Iedzīvotāju dokumentu pieņemšana krievu valodā un to tulkošana valsts valodā par Domes līdzekļiem.

 

Jaunuzceltajos ciematos pilnveidot ceļu nodošanas pagasta bilancē mehānismu, lai varētu apkopt un remontēt ceļus, it sevišķi ziemas periodā. Atrisināt ielu apgaismošanas jautājumu.

Panākt aktīvu Stopiņu pagasta dalību Lubānas šosejas rekonstrukcijas projekta apspriedē, tās apgaismošanā, klātesošās teritorijas apkopē, stāvvietu ierīkošanā, atkritumu konteineru, luksoforu, ceļazīmju, gājēju pāreju uzstādīšanā. Uzlabot transporta satiksmi ar Rīgas centru.

 

Censties panākt izglītojošo un kultūras programmu pilnvērtīgu finansēšanu.

Iesaistīt sievietes pagasta aktīvajā sabiedriskajā dzīvē.

Veikt aktīvu pret narkotiku lietošanu vērstu izskaidrojošu darbu jauniešu un vecāku vidū.

Izveidot sociāli nelabvēlīgo ģimeņu bērnu atbalsta centru.

Izveidot palīdzības fondu trūkumcietējiem.

Apkopt karavīru atbrīvotāju brāļu kapu un apglabāšanas vietu.

 

Mūsu kandidāti:

 

1. Jeļena Učaikina 

 

2. Natalija Vinogradova

 

Komentāri


Осталось символов:  4124124