Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


01.02.2005   Seda

Politisko organizāciju apvienības "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" programma Sedas pilsētas domes vēlēšanām 2005. gadā

 

Iedzīvotāju tiesību un pamatbrīvību ievērošana un viņu dzīves līmenis lielā mērā ir atkarīgi no tā, cik prasmīgi un godprātīgi savus pienākumus veic ievēlētās pašvaldības.

 

Pilsētas infrastruktūras attīstība. Komunālo pakalpojumu sniegšana  

 

Domes dalība ES investīciju piesaistē kūdras ieguves aktivizācijai.

Municipālo pasūtījumu sadales atklātums un godīgums. Priekšrocības un atbalsts tiem uzņēmējiem, kuri pieņem darbā Sedas un blakus esošo teritoriju iedzīvotājus.

Pilsētas ielu normāla apgaismošana un savlaicīgs ielu seguma remonts.

Pilsētas katlumājas un aukstā ūdens attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, pirts un dušas darba uzlabošana, sabiedriskās tualetes iekārtošana. Pilsētas avārijas dienestu nepārtraukta darbības un augstas pakalpojumu kvalitātes  nodrošināšana.

 

Taupīgums un atklātība

 

Atklātība un taupīgums budžeta sadalē un izlietošanā. Nepamatotu kredītu saņemšanas prakses pārtraukšana. Vietējo uzņēmēju sadarbības ar Domi aktivizācija.

Iedzīvotāju iesaistīšana Domes un tās komisiju darbā. Regulāra iedzīvotāju informēšana par Domes darbību latviešu un krievu valodā. Iedzīvotāju dokumentu pieņemšana un atbilžu sniegšana latviešu un krievu valodās.

 

Sociālā sfēra

 

Pašvaldības atbalsta palielināšana ģimenēm ar bērniem, maznodrošinātajām ģimenēm, pensionāriem un invalīdiem. Īpašas uzmanības pievēršana veterānu – antihitleriskās koalīcijas dalībnieku, problēmām.

Pašvaldības sniegto pakalpojumu tarifu paaugstināšanas gadījumā – pilna kompensācija mazturīgajiem Sedas iedzīvotājiem.

Atbalsts pilsētas slimnīcas attīstībai un sanitāro apstākļus  uzlabošana Sedā.

 

Izglītība un kultūra

 

Iedzīvotāju, pensionāru, bērnu izklaides pasākumu organizēšana.

Programmas izstrāde tūristu piesaistīšanai.

Sedas vidusskolā panākt:

-tādu mācību programmu izvēli 1.-9. klasēm, kas nodrošinātu kvalitatīvu latviešu valodas apguvi, minimāli izmantojot to, kā mācību valodu;

- finansēt papildu nodarbības krievu valodā 10.-12. klašu skolniekiem tajos priekšmetos, kas piespiedu kārtā tiek pasniegti latviešu valodā.

Krievu valodas reizē ar latviešu valodu izmantošana pašvaldības afišās, izkārtnēs un paziņojumos (kur tas ir atļauts ar likumu), stimulēt šādas aktivitātes no firmu un privātpersonu puses stimulēšana.

Pastāvīgu, daļēji apmaksātu valsts valodas apguves un naturalizācijas eksāmenu kārtošanas kursu organizēšana.

 

Mūsu kandidāti:

 

1. Žanna Kozlova 

 

2. Margarita Sticjura

 

3. Oļegs Ragilo 

 

4. Ludmila Sļesarjonoka

 

5. Sarmīte Beitāne

 

6. Gunta Loginova

 

7. Jeļena Kaļiņina

 

8. Alpa Dapkus 

Komentāri


Осталось символов:  4124124