Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


27.01.2005   PCTVL frakcijā notika preses konference, kurā piedalījās pieteikuma Satversmes tiesā iesniedzēji

            

       Saskaņā ar Izglītības likuma 59. pantu valsts finansē tikai tās privātskolas, kurās mācību process notiek latviešu valodā. Tas ir rupjš Satversmes un starptautisko dokumentu pārkāpums. Diskriminācija izglītības jomā arī kļuva par iemeslu pieteikuma iesniegšanai Satversmes tiesā. To parakstīja 20 Saeimas opozīcijas deputātu.

       Par šo problēmu brīfingā stāstīja kreiso partiju pārstāvji – Saeimas deputāti Juris Sokolovskis (PCTVL), Aleksandrs Golubovs (LSP), Valērijs Agešins (TSP).

 

      Juris Sokolovskis paziņoja, ka 2005. gada budžetā ir iestrādāti 600 000 lati, lai finansētu latviešu privātskolas un neviena santīma mazākumtautību privātskolām.

      Vēl viņš atzīmēja, ka ANO Cilvēktiesību komiteja jau izskatīja līdzīgu problēmu. Kanādā vienā no pilsētām vietējā pašvaldība pieņēma lēmumu atbalstīt skolu, kurā tika ieviesta reliģijas pasniegšana bērniem, kuru vecāki vēlējās iepazīstināt tos ar Romas katoļu ticību. Viens no vecākiem tam nepiekrita, jo vēlējās, lai viņa bērns tiktu audzināts pavisam citas reliģijas garā. Sakarā ar to viņš griezās ANO cilvēktiesību struktūrā. Vērtējums bija sekojošs: ja valsts institūcijas piekrīt ieviest kaut kādu mācību priekšmetu ( šajā gadījumā - reliģijas mācību), tad jābūt brīvai izvēlei. Nevar pastāvēt izredzētie un atstumtie. Latvijā privātskolas kalpo par dalīšanas uz “mūsējiem” un tiem, kurus nievā, piemēru.

      Pie tam PCTVL deputāts konstatēja, ka vecāki apmaksā bērnu mācības divkārt – maksājot nodokļus valsts budžetā, bet pēc tam vēl apmaksājot mācības. Paradokss, bet latviešu privātskolas tiek finansētas tai skaitā arī no krievvalodīgā nodokļu maksātāja kabatas.

 

       Deputāts Valērijs Agešins piebilda, ka starpība starp jēdzieniem latviešu un krievu skola ir visai relatīva: saskaņā ar izglītības standartiem gan tur, gan tur bērni māca latviešu valodu, valsts valodā viņi kārto eksāmenu. Tātad krievu skolās apmācības nenotiek tikai krievu valodā.

       Ja skola ir akreditēta, viņai pienākas vienlīdzīgs valsts atbalsts, salīdzinājumā ar analoģisku mācību iestādi, pretējā gadījumā notiek finansiāla diskriminācija, paziņoja Juris Sokolovskis.

       Izglītības likums ir pretrunīgs: no vienas puses, pieļauj privātskolu pastāvēšanu, no otras – izturas pret tām selektīvi. Civilizētajā pasaulē eksistē formula: “Neatkarīgi no tautības, ticības, politiskajiem uzskatiem... Šai formulai jābūt noteicošajai arī izglītības sfērā,” - paziņoja saskaniešu deputāts. Vēl viņš piebilda: tas ir simboliski, ka tiesā griezās visu kreiso partiju deputāti. “Tas liecina par to, ka šajā jautājumā mēs esam vienoti. Divdesmit deputāti nevar maldīties – tas ir liels spēks.”

     PCTVL deputāts Juris Sokolovskis minēja, ka kuluāros radikāļi atzīst opozīcijas prasību taisnīgumu, bet nevēlas uzņemties atbildību. Tāpēc viņi mēdz teikt: “Izdariet tā, lai mūs piespiestu mainīt likuma normu.” Ja viņi nav spējīgi iet vienkāršu, tradicionālo ceļu, tad mēs būsim spiesti virzīties daudz lēnāk.

 

     Pieteikums Satversmes tiesā tiks izskatīts, acīmredzami, ne visai drīz – būs jāgaida dažus mēnešus. Tomēr preses konferences dalībnieki pauda cerību, ka tiesa nebūs politiski angažēta.

     Pie tam, piebilda viņi, jau viena “izglītības” lieta tiks izskatīta, un “mēs arī turpmāk soli pa solim sagrausim šo likuma netaisnību ķēdīti”.

     Ja lieta tiks vinnēta, bet kreiso pārstāvji izteica šādu pārliecību, tad Latvijā beidzot sāks veidoties normālais tiesiskais lauks.        

Komentāri


Осталось символов:  4124124