Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


10.01.2005   Green/EFA viedoklis par divu biometrisko datu ieviešanu personas identifikācijas dokumentos

Greens/EFA uzskata, ka Komisijas piedāvājums ieviest divus biometriskos identifikatorus nav pietiekami pamatots un izskaidrots attiecībā uz tādiem svarīgiem nosacījumiem kā proporcionalitāte starp indivīda tiesību apdraudējumu un panākto drošību.

 

 

Komisija vēl joprojām nav iesniegusi Parlamentam pieprasīto informāciju par :

 

to cik nopietna ir dokumentu viltošanas problēma;

 

kāda iepriekšējo personas dokumentu drošības uzlabošanas rezultāti;

cik liela ir kļūdas iespēja piemērojot dažādus biometriskos parametrus, it sevišķi saistībā ar šādu datu uzticamības trūkumu, pirkstu nospiedumu noņemšanas procedūras uzbāzīgo raksturu un dažādu kļūdu risku.

 

Vakar Datu aizsardzības darba grupas vadītājs nosūtīja vēstuli Pilsonisko brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas priekšsēdētājam norādot., ka darba grupas rīcībā nav pietiekamas informācijas par to, kas noteica Komisijas rīcību šajā jautājumā un uz kāda pamata Komisija ir pieņēmusi šajā jautājumā lēmumu. Tādēļ Datu aizsardzības 29. panta darba grupa “izsaka savas pretenzijas attiecībā uz to, ka biometrisko datu pielietošana nav pierādījusi savu efektivitāti it sevišķi attiecībā uz tādu biometrisko datu kā pirkstu nospiedumu pielietošanu”

 

 

Greens/EFA grupai ir skaidrs, ka divu biometrisko identifikatoru ieviešana radīs nopietnus draudus fundamentālām personu tiesībām, sevišķi satraukumu izsauc dažādu kļūdu iespējamība, tehniska rakstura defekti, pārskatāmība trūkums un problēmas ar datu aizsardzību.

 

Balstoties uz augstākminēto mēs iesakām ieviest tikai vienu biometrisko identifikatoru – ciparu fotogrāfijas vīzās, uzturēšanās atļaujās un pasēs un neieviest pirkstu nospiedumus kā biometrisko identifikatoru, kā arī neglabāt šos datus viedkartēs.

 

 

Komentāri


Осталось символов:  4124124