Galvenā lapa - Arhīvs - 2004


05.11.2004   EKOLOĢISKI BĪSTAMO UZŅĒMUMU INTERESESNOSTĀDA AUGSTĀK PAR IEDZĪVOTĀJUVITĀLI SVARĪGAJĀM INTERESĒM

 

Latvijā, neinformējot  iedzīvotājus,  var uzstādīt  sprāgstošo vielu                                  un smago metālu ražošanas iekārtas

  

       No vienas puses sabiedrībai ir plašas iespējas aizstāvēt savas tiesības sfērā, kas attiecas uz apkārtējās vides piesārņojumu. Tā, LR Satversmes 115. pants nosaka, ka valsts aizsargā ikviena cilvēka tiesības dzīvot labvēlīgajā vidē, sniedzot informāciju par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu. Tāpat “Vides aizsardzības likums” nosaka sabiedrības tiesības saņemt informāciju par vides stāvokli ( tai skaitā ūdens, gaisa, augsnes un citu t.l. stāvokli), kā arī par tiem darbības veidiem, kuri ietekmē vai var ietekmēt dažādus vides komponentus (17.1. pants). 17.5. pantā ir teikts, ka valsts institūcijas, pieņemot lēmumus, kuri attiecas uz apkārtējo vidi un dabas resursu izmantošanu, novērtē sabiedrībā paustos viedokļus.

      No citas puses, likuma “Par piesārņojumu” 27. pants atrodas klajā pretrunā ar augstākminētajiem Satversmes un “Vides aizsardzības likuma” pantiem. Pamatojoties uz 27. pantu, uzņēmumu pieteikumi piesārņojošās darbības atļauju saņemšanai ( praktiski, tas ir pamatdokuments, kas ļauj sabiedrībai saņemt informāciju par ieplānoto jauno ražošanas veidu) obligātā kārtā ir pieejami sabiedrībai tikai gadījumā, ja uzņēmums pieder A kategorijai ( īpaši bīstamie uzņēmumi).  Kas attiecas uz B kategorijas uzņēmumiem ( vidēji bīstamie uzņēmumi), tad šo uzņēmumu  ražotņu, pieteikumi kuru atklāšanai būs pieejami iedzīvotājiem, uzskaitījumu nosaka Ministru Kabinets. Rezultātā MK savos 2002. gada 9. jūlija Noteikumos Nr. 294 noteica, ka tikai atkritumu sadedzināšanas iekārtas pieder pie tām ražošanas iekārtām, par kuru plānošanu ir jāinformē iedzīvotājus un jārīko sabiedrisko apspriešanu. Pārējie B kategorijas uzņēmumu veidi (bet viņu ir vairāk nekā 100) parādīsies blakus apdzīvotajām vietām vai tieši tajās bez jebkādas iedzīvotāju informēšanas. Neņemot vērā sabiedrības viedokli Latvijā var dibināt tādas ražotnes, kā:

        - uzņēmumus, kuru iekārtas ražo vai pārkausē līdz 4 tonnām kadmija         vai svina diennaktī. Tie ir vieni no visbīstamākajiem smagiem         metāliem, kuri ir ļoti grūti izvadāmi no organisma, negatīvi         ietekmē bronhus un plaušas, vielu maiņu, asinsrades         un nervu sistēmas;      - uzņēmumus, kuri ražo sprāgstošās vielas;      - uzņēmumus, kuri ražo lakas, krāsas un līmes. Šeit var būt izmantoti         apkārtējo cilvēku veselībai bīstamie šķīdinātāji – ksilols, toluols un         citi. Ksilols iedarbojas uz elpošanas orgāniem un asinsrades         sistēmu, bet toluols uz nervu sistēmu, ādu un zemādas šūnām.     Par C kategorijas uzņēmumu ( 35 dažādi vidi piesārņojošie darbības veidi) pieteikumu  sabiedrisko apspriešanu MK Noteikumos runa neiet vispār.    Saeimas PCTVL frakcijas deputāts Andris Tolmačovs  ir sagatavojis grozījumu projektu likuma “Par piesārņojumu” 27. pantam. Saskaņā ar šiem grozījumiem A un B kategorijas uzņēmumu pieteikumi piesārņojošās darbības atļauju saņemšanai ir pieejami plašai sabiedrībai, lai tā varētu iesniegt priekšlikumus jautājumos, kas saistīti ar atļaujas izsniegšanu.       

Komentāri


Осталось символов:  4124124