Galvenā lapa - Arhīvs - 2004


03.11.2004   A.Tolmačovs uzdeva Vides ministram R.Vējonim jautājumu par gaisa kvalitātes

                                         Jautājums

 

 

 LR Vides ministram

R.Vējoņa kungam 

 

 

 

 

 

2004. gada 8.oktobrī

 

Par gaisa kvalitāti 

 

Sakarā ar Ministru Kabineta 21.10.2003. noteikumu Nr.588 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” stāšanos spēkā, par spēku zaudējušiem tika atzīti Ministru Kabineta 2002.g. 2.jūlija noteikumi Nr.286 “Noteikumi par gaisa kvalitāti”.

Lūdzam paskaidrot, kādus normatīvos aktus gaisa kvalitātes noteikšanai šodien piemēro tām vielām, kas bija Ministru Kabineta 02.07.2002. noteikumu Nr.286 pielikumos, bet MK 21.10.2003. noteikumos Nr.588 nav iekļautas.

 

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāts                   Andris Tolmačovs

 

 

                                        Atbilde

Latvijas Republikas 8. Saeimas deputātam Andrim Tolmačovam

Par gaisa kvalitāti

2003. gada 21. oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr. 588 ,,Noteikumi par gaisa kvalitāti" iekļautajās normās ir ieviestas jaunas kontrolējamās gaisu piesārņojošās vielas un to novērtēšana un monitorings balstīts uz Eiropas Savienības un Pasaules Veselības organizācijas praksi.

Izstrādājot šos noteikumus, nācās secināt, ka 2002. gada 2. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 286 ,,Par gaisa kvalitāti" 9. pielikumā noteiktajām gaisu piesārņojošajām vielām skaitliskās vērtības ir nepamatotas, to ietekme uz cilvēka veselību nav pietiekoši izpētīta un saprātīgu finansu resursu ietvaros nav iespējams veikt visu šo gaisu piesārņojošo vielu monitoringu, kontroli un novērtējumu.

Minētā iemesla dēļ Ministru kabineta noteikumu Nr. 286 ,,Par gaisa kvalitāti" 9. pielikumā noteiktās skaitliskās vērtības gaisu piesārņojošām vielām principā nevar uzskatīt par normatīviem un šā iemesla dēļ tās tika izslēgtas.

 

 

                                                                  Ministrs                                    Raimonds Vejonis

Komentāri


Осталось символов:  4124124