Galvenā lapa - Arhīvs - 2004


18.10.2004   Frakcija PCTVL piedāvā izdarīt grozījumus Pilsonības likumā

 Likumprojekts

 

Grozījumi Pilsonības likumā

 

Izdarīt Pilsonības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.nr.; 1995, 8.nr.; 1997, 5.nr.; 1998, 22.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 2.panta 1.3 punktu šādā redakcijā:

 

“1.3) personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā un kuras latviešu mācībvalodas vispārizglītojošās skolās vai divplūsmu vispārizglītojošo skolu latviešu plūsmā ir ieguvušas pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību, ja šīm personām nav citas valsts pilsonības (pavalstniecības) vai tās ir saņēmušas iepriekšējās pilsonības (pavalstniecības) valsts ekspatriācijas atļauju, ja tādu paredz šīs valsts likumi. Pilsonību vienlaikus ar šādu personu iegūst arī tās nepilngadīgie bērni līdz 15 gadu vecumam, kuri pastāvīgi dzīvo Latvijā;

 

2. Izteikt 2.panta 4.punktu šādā redakcijā:

“4) bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri dzīvo Latvijas bērnu aprūpes un audzināšanas iestādēs un kuriem nav citas valsts pilsonības (pavalstniecības);”

 

3. Papildināt 2.pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) bērni, kuri dzimuši Latvijā pēc 1991.gada 21. augusta, ja viņu pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvija un viņi pirms tam visu laiku bijuši bezvalstnieki vai nepilsoņi.”

 

4. Papildināt 3.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja pēc bērna dzimšanas viens no viņa vecākiem kļūst par Latvijas pilsoni, bērns ir atzīstams par Latvijas pilsoni, ja viņa vecāki par to vienojas. Bērna piederību pie Latvijas pilsonības nosaka viens no vecākiem - Latvijas pilsonis, ja bērns atrodas viņa atsevišķā aizgādībā.”

 

5. Izslēgt 3.1 pantu.

 

6. Izslēgt 12.panta pirmās daļas 3.punktā vārdus “un konstitucionālā likuma “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”

 

7. Izslēgt 12.panta ceturtajā daļā vārdus “un konstitucionālā likuma “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi””.

 

8. Izslēgt 12.panta sesto daļu.

 

9. Izslēgt 15.panta pirmajā daļā vārdus “un ārlaulības”.

 

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Šā likuma 3.panta piektā daļa piemērojama ar 1994.gada 25.oktobri.”

Komentāri


Осталось символов:  4124124