Galvenā lapa - Arhīvs - 2004


11.10.2004   Satversmes tiesa un PCTVL darbība cilvēktiesību aizsardzības jomā

PCTVL bieži un lielākoties veiksmīgi izmantoja iespēju apstrīdēt netaisnīgos likumus Satversmes tiesā.

 

“Dzīvokļu lieta”.  Pirmā PCTVL ierosinātā lieta — par pretrunām normatīvajos dokumentos, kas ļāva negodīgiem ierēdņiem atņemt dzīvokļus Rīgas prestiža nama iemītniekiem. Šajā lietā PCTVL gūtās uzvaras rezultātā valsts atgrieza cilvēkiem dzīvokļus un ļāva tos privatizēt.

 

“Tirgus lieta”. Labvēlīgi beidzās arī PCTVL deputātu ierosinātā lieta par netaisnīgajiem valdības Noteikumiem tirgošanai ar augļiem un dārzeņiem. Pretēji valdības viedoklim tiesa atzina, ka augļus var tirgot arī ārpus slēgtajiem paviljoniem.  Tas ļāva saglabāt tirgotāju darba vietas, kā arī nepaaugstināt augļu un dārzeņu cenas.

 

“Lieta par sociālo nodokli”.  Parlamentārā opozīcija, t.sk. PCTVL deputāti, ar Satversmes tiesas palīdzību atjaunoja taisnību lietā, kas attiecas uz strādājošo pabalstiem un pensijām, kuriem darba devēji nebija maksājuši sociālo nodokli. Lēmums šinī lietā tika publicēts 2001. gada martā.   Tas tikai daļēji apmierināja prasītājus, jo tiesa neatjaunoja pensijas un sociālos pabalstus, kas bija zaudēti, nemaksājot sociālo nodokli iepriekšējo gadu laikā. Tomēr tas izslēdza iespēju, ka nākotnē darba ņēmēji zaudēs sociālās garantijas.

 

“Lieta par nepilsoņu pensijām”. Viena no svarīgākajām lietām, ko izskatīja Satversmes tiesa 2001. gadā, bija lieta par pensiju likuma neatbilstību Satversmes vairākiem pantiem un Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijai. Likumā par pensijām ir  paredzēts, ka nepilsoņiem pensijas darba stāžā netiek ieskaitīti gadi, kurus cilvēks ir strādājis ārpus Latvijas.  Tā rezultātā tūkstošiem Latvijas nepilsoņu ir atņemta šī darba stāža daļa un viņiem jāiztiek ar sociālo pabalstu 30 latu apmērā.  Tanī pat laikā Satversmē vienādas tiesības uz pensiju garantētas katram Latvijas iedzīvotājam, neatkarīgi no viņa statusa.

 

Šī prasība tiesā tika izskatīta aiz slēgtām durvīm, bez pieteicēju klātbūtnes.  Tiesneši nolēma, ka nepilsoņiem arī turpmāk jāiztiek bez daļas savas pensijas. Tiesa tā arī nespēja loģiski izskaidrot, kāpēc pilsoņiem atšķirībā no nepilsoņiem “ārzemnieciskais” stāžs tomēr tiek ieskaitīts pie pensijas aprēķināšanas.

 

 

Komentāri


Осталось символов:  4124124