Galvenā lapa - Arhīvs - 2004


15.09.2004   Latvijas sabiedrisko organizāciju atklātā vēstule Eiropas Parlamentam un Eiropas Komisijai

Eiropas Komisijai                                                                  Eiropas Parlamentam 

 

 

     Par nepieciešamību nekavējoties nodrošināt Latvijas

     pastāvīgajiem iedzīvotājiem tiesības piedalīties pašvaldību

     vēlēšanās vienlīdzīgi ar Eiropas Savienības pilsoņiem.

 

2005.gada martā Latvijā notiks kārtējās pašvaldību vēlēšanas, kas būs ceturtās pēc kārtas kopš neatkarības atjaunošanas un otrās jaunajā 21. gadsimtā. Ir acīmredzams, ka Latvijas valdošā elite bez iejaukšanās no ārpuses nav gatava ieklausīties starptautiskajās rekomendācijās un piešķirt šajās vēlēšanās balsstiesības nepilsoņiem un personām ar pastāvīgo uzturēšanās atļauju. Šādas personas pašreiz sastāda gandrīz 54% no visiem Latvijā dzīvojošajiem nacionālo minoritāšu pārstāvjiem un 22% no visiem valsts iedzīvotājiem.

Demonstratīvi tiek ignorēti: Eiropas Padomes Eiropas Vietējo un reģionālo varas iestāžu kongresa rekomendācija 47 (1998) par vietējo un reģionālo demokrātiju Latvijā, Eiropas Komisijas pret rasismu un neiecietību Otrā ziņojuma par Latviju 34.punkts (2002), EPPA rekomendācija 1625(2003) “Par imigrantu integrācijas politiku Eiropas Padomes dalībvalstīs”(p.8.iv, pp.”c”), Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisāra ziņojuma par vizīti uz Latviju 5.punkts (2003.gada 8.oktobrī), ANO Cilvēktiesību komitejas atzinuma par Latviju 18.punkts (2003.gada 6.novembrī), ANO Rasu diskriminācijas izskaušanas komitejas atzinuma 12.punkts (2003.gada 23.decembrī), Eiropas Parlamenta rezolūcijas par Eiropas Komisijas visaptverošo monitoringa ziņojumu par Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas gatavību dalībai ES 74.punkts (2004).

Pašreiz Latvijas Saeima pirmajā lasījumā izskata grozījumus Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā un atbilstošus grozījumus Latvijas Republikas Satversmē (trešais lasījums). Par iemeslu valdības aktivitātēm, iesniedzot šos grozījumus Saeimā, ir nepieciešamība saskaņot augstākminētos likumus ar 1994. gada 19.decembra direktīvu 94/80/EK, kas paredz iespēju valstī dzīvojošajiem ES pilsoņiem piedalīties pašvaldību vēlēšanās līdztiesīgi mītnes valsts pilsoņiem. Šie Valdības iesniegtie grozījumi neparedz Latvijas nepilsoņu piedalīšanos pašvaldību vēlēšanās, neskatoties uz to, ka lielākajai daļai nepilsoņu uzturēšanās stāžs Latvijā pārsniedz 30 gadus, daudzi šeit ir dzimuši un dzīvo jau vairākās paaudzēs.

Izskatot grozījumus Satversmē otrajā lasījumā, latviešu deputāti noraidīja atbilstošus 20 deputātu, kas tika ievēlēti pēc vienotā nacionālās minoritātes pārstāvošā saraksta, priekšlikumus.

  Saeima atcēla arī dažus profesiju ierobežojumus ES pilsoņiem, atstājot tos Latvijas nepilsoņiem, notiesātajiem un narkomāniem.

Mēs pievēršam Jūsu uzmanību tam faktam, ka Latvija ir vienīgā valsts Eiropā, kurā vairāk nekā pusei pie mazākumtautībām piederošajām personām ir pilnīgi liegtas balsstiesības, savukārt ārvalstnieki, kuri ir nesen nonākuši Latvijā, saņems priekšrocības salīdzinājumā ar tiem cilvēkiem, kuri ir šeit dzimuši vai nodzīvojuši visu mūžu. Mēs uzskatām, ka Saeimas deputātu vairākuma pieņemtā direktīvas 94/80/EK interpretācija ir atklāta ņirgāšanās par šīs direktīvas garu un Eiropas Savienības pamatprincipiem.

Mēs uzstājam, lai nekavējoties tiktu dots notikušā publisks novērtējums un uzsākta Latvijas varas institūciju efektīva ietekmēšana.

Mēs uzskatām, ka Jūsu rīcībā ir visas iespējas, lai nodrošinātu nepilsoņu un citu Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju piedalīšanos pašvaldību vēlēšanās nevis attālā nākotnē, bet jau 2005. gada martā.

           

2004. gada 9-15 septembrī                   

 

 

Latvijas Cilvēktiesību komiteja

Krievu biedrība Latvijā

Latvijas Krievu kopienas apvienotā kongresa Orgkomiteja

Latvijas Krievu kopiena

Latvijas antihitleriskās koalīcijas cīnītāju asociācija

Ļeņingradas Blokādes dalībnieku biedrība

Jūrmalas Krievu nacionāli kulturālā autonomija

Fonds “Pateicība”

Latvijas Jaunatnes klubs

Krievu koncertu un teātru biedrība

Latvijas Krievu jauniešu asociācija

Biedrība “Ziemeļu Kaija”

Jelgavas Krievu biedrība

Asociācija “DVINA”   

Komentāri


Осталось символов:  4124124