Galvenā lapa - Arhīvs - 2004


03.06.2004   PCTVL frakcijas deputāta Andra Tolmačova runa Saeimas 3.jūnija plenārsēdē.

 

                          Cienījamie kolēģi deputāti!

    Man gribētos pievērst Jūsu uzmanību tam, kādā valstī mēs dzīvojām. Eiropas valstī ar demokrātiskajām tradīcijām vai arī valstī , kas slīd totalitārisma bezdibenī, kad tiek ierobežotas cilvēka pamatbrīvības, proti - tiesības uz vārda brīvību, izpausmes brīvību un sapulču brīvību?

 

   Visas šīs tiesības katram Latvijas iedzīvotājam garantē Satversme, bet realitātē tās tiek kājām mīdītas. Kā piemērs tam kalpo šīs dienas plenārsēdes darba kārtība. Saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas vienpadsmito (11.) pantu katram cilvēkam ir tiesības uz miermīlīgo sapulču brīvību. Līdzīgi šīs konvencijas vienpadsmitajam pantam arī Starptautiskā Pakta par pilsoņu un politiskajām brīvībām divdesmit pirmais (21.) pants  nosaka, ka nav nekādu ierobežojumu, lai baudītu  tiesības uz sapulču brīvību. Starp citu, visus šos dokumentus Latvija ir ratificējusi.

 

    Jebkuras demokrātiskās valsts likumdošanā ir noteikta publisko pasākumu rīkošanas kārtība stingri pēc rakstiska paziņojuma, un vietējām pašvaldību institūcijām jebkurā gadījumā ir jāpieņem paziņojumu. Diemžēl, Latvijā ir novērojama pilnīgi pretēja situācija, kad ierēdņi patvaļīgi izlemj  dot vai nedot atļauju manifestācijas rīkošanai. Rezultātā mēs saņemam saskaņojuma atteikumu, kuram ir tīri politiski motīvi.

 

   “Demokrātija eksistē tad, kad mazākums pakļaujas vairākumam”, - teica mūsu valsts Prezidentes kundze. Nē, kungi, demokrātija pastāv tad, kad  vairākums ņem vērā mazākuma viedokli, kad opozīcijai ir tādas pašas tiesības un brīvības , kā pozīcijai.

 

    Cienījamie deputāti! Man gribētos cerēt, ka Jūsu konservatīvajā apziņā ir palicis kaut piliens liberālisma, un tātad Jūs neatbalstīsiet savu kolēģu izdošanu sodīšanai tikai tamdēļ, ka viņi realizēja savas konstitucionālās tiesības.

       

 

 

Komentāri


Осталось символов:  4124124