Galvenā lapa - Arhīvs - 2002


24.01.2002   Par PCTVL deputātu attieksmi pret Saeimas un pašvaldību vēlēšanu likumu grozījumiem

Politisko organizāciju apvienības

“Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”

frakcijas paziņojums

 

2002. gada 24. janvāris

 

Par PCTVL deputātu attieksmi pret Saeimas un pašvaldību vēlēšanu likumu grozījumiem

 

 

 

Pēdējās dienās gan Valsts prezidente, gan masu informācijas līdzekļi izsaka dažādus minējumus un apgalvojumus par “PCTVL” deputātu attieksmi pret Saeimas un pašvaldību vēlēšanu likumu grozījumiem. Mēs atkārtoti paziņojam, ka mūsu attieksme pret šīm vēlēšanu likumu normām nav mainījusies – šīs normas ir pretrunā gan ar Latvijas Republikas Satversmi, gan Latvijas valsts starptautiskajām saistībām. Tās ir neefektīvas un formālas no praktiskās pielietošanas viedokļa un neveicina valsts valodas nostiprināšanos sabiedrībā.

Šajā ziņā mūsu viedoklis saskan ar Valsts prezidentes izveidotās ekspertu grupas atzinumiem.

Tomēr mēs noteikti iebilstam pret to mākslīgo ažiotāžu, kas sacelta ap šiem pēc būtības formālajiem grozījumiem, kā arī pret tiem utilitārajiem mērķiem, ar kuriem tiek pamatota šo Saeimas vairākuma nevēlamo grozījumu nepieciešamība.

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” Saeimas frakcijai nav pieņemams bieži izmantotais arguments par ārējo spiedienu pieņemot šos grozījumus, un uzskata, ka grozījumu pieņemšana ir nepieciešama Latvijas demokrātijas attīstībai.

Tomēr mēs baidāmies, ka apsveicamā vēlēšanu procesa demokratizācija tiks izmantota nevis dažādu tautību cilvēku saliedēšanai, bet gan pieaugošam valsts varas spiedienam pret mazākumtautību valodu tiesībām. Mēs nevēlamies, lai dažu simtu deputātu kandidātu dēļ ciestu nelatviešu tiesības lietot dzimto valodu, un Latvijas tauta tiktu ievilkta jaunā sabiedrību šķelošā tautas nobalsošanā.

Diemžēl Saeimas nacionālā spārna deputātu populistiskā pozīcija neizslēdz šādu Latvijai nelabvēlīgu notikumu attīstību.

Tādēļ mēs aicinām Valsts prezidenti izmantot savas ar likumu piešķirtās tiesības un ierosināt Satversmes tiesai atcelt šīs Satversmei un Latvijas starptautiskajām saistībām neatbilstošās likumu normas.

Šāda pieeja izslēgtu jebkuras priekšvēlēšanu spekulācijas par valsts valodas jautājumiem un liegtu Saeimas nacionālā spārna deputātiem novilcināt lēmumu pieņemšanu.

Mūsu frakcija atbalstīs Valsts prezidentes centienus, kas vērsti uz demokrātijas nostiprināšanu valstī un visu Latvijā dzīvojošo cilvēku tiesību respektēšanu.

 

 

 

 

Komentāri


Осталось символов:  4124124